VOSS-061 - 冢田诗织2017年番号 彼女にフラれた僕を

VOSS-061 - 冢田诗织2017年番号 彼女にフラれた僕を

 延余往诊,见其弱不胜衣,喘不成语,按脉左三部细若游丝,而右关独大,知病在厥阴,而损及太阴。脾经脉络绕唇口,出痘始终贵润红,紫裂焦黑急宜治,葛根解毒二方从。

此乃血瘀毒炽,非急攻不可。是欲戒烟,当先除瘾,而欲除瘾,必先觅方。

【注】面部俱稀,独鼻梁左右密如蚕种者,名曰抱鼻。谷入于胃,脉道乃行,水入于经,其血乃成。

余尝悉心辨别,始知是物真伪,固非难识。 乃曰∶京师有大马刘者可访也。

诸凡含血之物,其骨皆难长。“脉紧”当是“脉细数”,“脉细数”当是“脉紧”,始同论中二经本脉。

及明春,果以脑后毒发而死。王孟英释之曰∶此增水行舟之法也。

Leave a Reply